Innkjøpsprosessen

Effektiv håndtering av inngående faktura og utgående betaling

Nedenfor finner du de viktigste stegene i innkjøpsprosessen. Klikk på ikonene for å lese, se videoer, tipse kundene dine og bestille.

Klikk her for å se hva vi mener med innkjøpsprosessen

Ikonforklaringer

Brukerdokumentasjon
Brukerdokumentasjon (Kun for ØB-Partnere)
Video
Ekstern ressurs (Åpner i ny fane)

 

Salgspresentasjon
Tips en kunde
Bestill
Bokføringstips
Spesifikasjon av innførselsmva

Kjøp av tjenester
Mer om mva
Periodisering i Visma Business og DokumentsenterFakturamottak og -registrering
Autoimport
Linjeimport i Dokumentsenter
Etterskanning
Hurtigtaster Dokumentsenter
Leverandørspesifikk ordliste
Betingelser for automatisk flyt
Fakturapost.no - e-postfaktura inn i Dokumentsenter uten transaksjonskostnad
ØB Skanner - bruk mobilen for å sende bilag rett inn i Visma Dokumentsenter
Elektronisk faktura (AutoInvoice)Fakturagodkjenning
Automatisk flytaktivering (Autoflow)
Generelt om fakturagodkjenningUtbetaling
Betaling til utlandet
AutoPaySysteminnstillinger
Ny klient i Dokumentsenter

Oppstart Dokumentsenter

Ny bruker i Dokumentsenter

Registrering for EHF-mottak

 


 

 


Kontakt oss på e-post
Sentralbord: 32 15 05 40


Design, idé og implementering
ØB Byråteam
© Økonomibistand AS