Integrasjoner

 

Limet mellom løsningene

Vi mener at når et regnskapsbyrå har tatt i bruk en integrasjon mellom to eller flere IT-systemer, så bør denne kunne tas i bruk på flere og flere klienter uten ytterligere behov for å kjøpe konsulenttjenester.

Regnskapsbransjen møter i økende grad en forventning fra kundene om at alle systemer skal kunne snakke sammen, uten behov for dobbeltregistrering. I og med at våre systemer er ledende i markedet, har en svært stor andel av de forsystemene som finnes allerede en ferdig integrasjon.

Når dette ikke er tilfelle, tilbyr vi integrasjoner til faste priser. Så langt det lar seg gjøre, så leveres integrasjonene på en slik måte at regnskapsbyrået kan benytte samme integrasjon på så mange klienter som det er behov for.

 

Les mer om
Kontakt oss på e-post
Sentralbord: 32 15 05 40


Design, idé og implementering
ØB Byråteam
© Økonomibistand AS