Oppgraderinger

 

Etterlengtet ny funksjonalitet uten tekniske problemer

Alle systemer kommer i nye versjoner. Oppgraderingsløpene er litt forskjellige fra system til system, men i ØkonomiBistand sørger vi for at regnskapsbyråets systemer er oppdaterte på en forutsigbar måte, til en fast pris. Men hvorfor oppgradere?

Oppgradering er mye mer enn å «sette inn en diskett». Den tekniske leveransen krever dyp innsikt, og i ØkonomiBistand har vi et eget teknisk team som utfører dette. Tiden da «alle kan alt» er over, og det kommer spesielt godt til syne på dette området.

Men det er vel ingen som oppgraderer bare for å få et nytt versjonsnummer i programvaren sin? Dette har vi i ØkonomiBistand tatt konsekvensen av.

For det første er vi konservative når det kommer til oppgraderinger. Noen vil kalle oss forsiktige. Dette tar vi som en kompliment, for vi skal vite at ting kommer til å virke før vi gjør noe som påvirker regnskapsbyråenes kjernesystemer. Kravet til oppetid er absolutt.

For det andre tilbyr vi ferdige opplegg for at brukerne skal få innsikt i de nye mulighetene som kommer i programvaren. Dette tilpasses selvsagt til hvilken programvareversjon det oppgraderes fra og hvilke deler av løsningene som regnskapsbyrået har tatt i bruk så langt.


Les mer om
Kontakt oss på e-post
Sentralbord: 32 15 05 40


Design, idé og implementering
ØB Byråteam
© Økonomibistand AS