Lønns- og HR-systemer

 

Nye tider, nye krav

Et godt lønnssystem for regnskapsbransjen bør innby til at kundene av byrået kan elektronifisere sine virksomheter. Det er i de fleste tilfeller regnskapsbyråets «ansvar» at deres kunder kan ta i bruk for eksempel elektroniske reiseregninger og elektronisk fraværsplanlegging og -registrering.

 

Visma Lønn

Visma Lønn har blitt landets mest brukte lønnssystem. Svært tett integrert mot Visma Software sine økonomisystemer, og det har blitt særdeles nyttig nå som regnskapsbyråenes kunder benytter webbasert godkjenning av både fakturaer og reiseregninger.
ØkonomiBistand har laget en standardintegrasjon mellom Visma Lønn og Duett Økonomi, men tilbyr selvsagt også integrasjonsløsninger mot ethvert forsystem eller økonomisystem.

Vi mener Visma Lønn er det lønnssystemet som det er lettest å integrere mot for eksempel ulike rapporterings- og intranettløsninger. Skulle en kunde av byrået ha sitt eget økonomisystem som krever en spesiell integrasjon mot lønn, vil dette være gjort på en meget enkel måte med Visma Lønn.

Ønsker kundene deres en spesialtilpasset lønnsslipp, så bistår vi selvsagt med dette. Vi tilbyr blant annet fastpris på å legge kundens logo på lønnsslippen.

Les hva om Visma Lønn (Ekstern lenke)

 

Visma Huldt & Lillevik

Gammel storhet innen norske lønnssystemer, og glansen har ikke falmet. Etter at Visma Software kjøpte programvaren er den integrert mot Visma sine skyløsninger som for eksempel reiseregninger.
Skulle det være behov for en integrasjon mot et økonomisystem som ikke ligger ferdig i programmet, så bistår vi selvsagt med å utvikle dette.

Huldt & Lillevik har, etter å ha vært i markedet siden åttitallet, selvsagt et stort antall integrasjoner mot ulike økonomisystemer som ligger klare til bruk.

Les mer om Huldt & Lillevik Lønn (Ekstern lenke)

Les mer om Huldt & Lillevik regnskapsbyrå (Ekstern lenke)
Kontakt oss på e-post
Sentralbord: 32 15 05 40


Design, idé og implementering
ØB Byråteam
© Økonomibistand AS