Hvordan kombinere løsningene?

 

Små byggesteiner blir til noe stort

Vi skal ta selvkritikk for at vi ofte snakker om de små byggeklossene som skal settes sammen, i stedet for å snakke om det komplette byggverket som disse klossene til sammen utgjør.

Her kommer noen få eksempler på hva man kan få til ved å sette sammen ulike løsninger til et hele:

 

Automatisk lønn og inntektsføring

Arbeidede timer og tips til ansatte kommer på fil fra eksternt system. Ved hjelp av Visma Business, Visma Lønn og vår egen integrasjonsmotor er både inntekter og lønn til ansatte klare til oppdatering uten at et tall er manuelt registrert.
Løsningen er selvsagt laget slik at regnskapsbyrået selv kan sette opp løsningen på flere og flere av sine kunder.

 

Cremul (E-giro) slik det burde være

Ved hjelp av en cremul-fil fra banken kommer alle banktransaksjoner elektronisk inn i Visma Business. For å sikre 100 % kontering av kreditkonto på alle transaksjoner benyttes vår egen løsning ØB Intelligent Cremul som tar seg av den konteringen som AutoPay ikke håndterer.

 

Betinget avhengighet mellom ansvarsenheter

Under gitte betingelser skal en ansvarsenhet føre til utfylling av en annen ansvarsenhet på konteringslinjen i Visma Dokumentsenter. Ved hjelp av en liten komponent på kundens installasjon går dette helautomatisk.

 

Vise i Webfaktura hvorvidt fakturamottaker betaler med AvtaleGiro

Kunden fakturerer med Webfaktura. AutoPay tar seg av AvtaleGiro-håndteringen. Vi har laget en komponent som viser i Webfaktura at betalingen vil skje med automatisk kontotrekk. Greit å vite for den som oppretter fakturaene.

 

 

 Kontakt oss på e-post
Sentralbord: 32 15 05 40


Design, idé og implementering
ØB Byråteam
© Økonomibistand AS