Jobbe i skyen og på jorden

 

Andre har gjort det før

Hva er best? Programvare i skyen eller programvare på jorden? En annen bransje har gjort dette før. For noen få år siden var det en liten revolusjon å registrere reiseregninger på nett eller i en app på mobilen. Nå mener mange at alt regnskapsarbeide snarest bør flytte etter ut på nettet.

Nettbanker kom på markedet allerede i starten på 90-tallet. Per i dag har enda ikke bankenes kjernesystemer flyttet etter ut på nett. Kundenes brukerflater er tilgjengelige overalt, mens de effektive produksjonssystemene beregnet på profesjonelle brukere ligger på jorda. Slik er det også i stor grad for regnskapsbransjen; proffene (regnskapsførerne) jobber i dybden på løsningene, mens kundene skraper på overflaten, altså i skyen.

Det finnes gode argumenter for å flytte enhver teknisk løsning opp i skyen, men vi ønsker ikke å la dette komme litt i veien for effektiv bruk i det daglige. Den teknologiske utviklingen går sin gang, men vi skal sørge for at regnskapsbransjen når sine mål, både på kort og lang sikt. Så snart skyløsningene er (minst) like gode som de tradisjonelle løsningene, så er vi de første til å anbefale dem. Men ikke før.


Kontakt oss på e-post
Sentralbord: 32 15 05 40


Design, idé og implementering
ØB Byråteam
© Økonomibistand AS