Fakturagodkjenning

 

Godkjent faktura = riktig faktura

Etter hvert som inngående fakturaer ikke utelukkende kommer i den grønne kassen på utsiden av kontoret, vil kunder av regnskapsbyråene få et større og større behov for å se og/eller godkjenne fakturaer elektronisk.

Fakturagodkjenning henger selvsagt tett sammen med at regnskapsbyrået skal gjennomføre utbetalingene. Men med elektroniske fakturaer så kan dette være like relevant for de kundene av regnskapsbyrået som tviholder på å gjennomføre utbetalingene selv; også disse kundene må jo kunne se fakturaene sine et sted.

Dagens løsninger er særdeles fleksible. Så lenge man har en nettforbindelse, så kan man se og godkjenne fakturaer. Om man bruker mobil, nettbrett, PC eller mac kommer på ett ut. Systemene fungerer.

 

Les mer om

Kontakt oss på e-post
Sentralbord: 32 15 05 40


Design, idé og implementering
ØB Byråteam
© Økonomibistand AS