Likviditetsprognose og automatisk budsjettoppretting

 

Likviditet og budsjett gjort enkelt

Vi er snart klare med en løsning for løpende likviditetsprognostisering. Mange har prøvd å gjøre dette brukervennlig, få har lyktes. Vi tilnærmer oss området på en litt annen (og kanskje litt smartere) måte enn mange andre: Det skal være så enkelt som å trykke på knappen, og prognosen er oppdatert.

Under arbeidet med denne løsningen oppdaget vi at vi samtidig var veldig nært en særdeles enkel måte å opprette resultatbudsjetter på. Basert på tidligere års hendelser og noen få regler, så vil grunnlaget for neste års budsjett være opprettet på få sekunder.

Løsningen lanseres snart.

 

Les mer om


Kontakt oss på e-post
Sentralbord: 32 15 05 40


Design, idé og implementering
ØB Byråteam
© Økonomibistand AS