Timeregistrering for byråansatte

 

Orden i eget hus, enkelt og greit

Internadministrasjonen i et regnskapsbyrå kan være omfattende. Men det starter med timeregistrering og slutter med fakturering. Mellom disse ytterpunktene kommer oppdragsovervåking, arbeidsplanlegging, oppfølging av ansatte, effektivitetsmålinger, og så videre.

Bransjen har krav til hvordan dette skal gjøres, men samtidig står det enkelte regnskapsbyrå ganske fritt til å lage sine egne rutiner og tilpasse sine egne internsystemer. Vi mener at dette arbeidet bør struktureres og at man må bruke IT-systemer for å holde orden på dette. Dette sikrer at det alle ansatte gjør det på samme måte og at man ikke må dobbeltregistrere i forbindelse med utfakturering.


Kontakt oss på e-post
Sentralbord: 32 15 05 40


Design, idé og implementering
ØB Byråteam
© Økonomibistand AS