Arbeidsprosesser - bruk og innsalg av regnskapsbyråets løsninger

 

Hvordan gjør man det?

God dokumentasjon av tekniske løsninger er aldri enkelt. ØkonomiBistand har i mange år laget slik dokumentasjon til sine kunder, men vi opplever ofte at dokumentasjonen blir liggende i skuffen eller ikke oppdateres. Det er heller ikke alltid enkelt å finne fram til den dokumentasjon man trenger.

I samråd med kundene våre har vi her valgt å strukturere informasjonen i ulike prosesser. På den måten er det enkelt å finne fram til for eksempel den dokumentasjon som gjelder fakturering i Visma Business.

Her finner du også materiell som kan brukes overfor kundene, både når du skal presentere løsninger og når kundene selv skal bruke løsningene.


Innkjøp

Effektiv håndtering av inngående faktura og utgående betaling


Salg

Prosessen fra fakturaregistrering til pengene står på konto
Ansatte

Kommer


Avslutning og rapportering

Regnskapsperioden er over. Avstemming og rapportering står for tur.Ansvarsenheter og driftsmidler

Ansvarsenheter - som for eksempel prosjekt, art og avdeling - er en integrert del av Visma Business. Det samme gjelder også driftsmidler.

Systemoppsett

Grunnleggende oppsett av programvarenIkonforklaringer

For lettere å finne fram til informasjonen du trenger, har vi brukt følgende ikoner for å forklare hva som skjuler seg bak linkene innenfor de enkelte arbeidsprosessene:

Prosessflytskjema Brukerveiledning
Salgspresentasjon Video

 

tet.


Kontakt oss på e-post
Sentralbord: 32 15 05 40


Design, idé og implementering
ØB Byråteam
© Økonomibistand AS