Tradisjonelle konsulenttjenester

 

Spesialister på regnskapsbransjens programvare

Fra et behov oppstår til en løsning på utfordringen er klar går det aldri fort nok. Det skulle bare mangle; for et regnskapsbyrå er jo økonomi- og lønnssystemene selve kjernen i virksomheten.

Det er selvsagt viktig for alle virksomheter at internsystemene er oppe og går, men for regnskapsbransjen er økonomisystemet like viktig som bilparken er for et langtransportselskap.

ØkonomiBistand har muligens landets mest kompetente konsulentstab som kan bistå med installasjoner, oppgraderinger, kurs, opplæring, systemtilpasninger og support.

Vårt Byråteam har utviklet en egen metodikk for regnskapsbransjen, nettopp fordi behovene og bruken av systemene ikke er de samme som i næringslivet for øvrig. Vi kjenner regnskapsbransjen så godt at vi tilbyr svært mange konsulentleveranser til fast pris.

Det siste tiåret har regnskapsførerne blitt langt flinkere i å utnytte IT-systemene de benytter til daglig. Vi merker dette både gjennom spørsmålene vi får, men også ved at det kommer stadig flere henvendelser om å bistå direkte i enkeltleveranser til bestemte kunder av byrået. Er det da behov for bistand innen logistikk, så stiller vi med logistikkonsulent. Er kundens behov knyttet til helt spesiell valutahåndtering, så møter vi med vår beste kompetanse innen dette området.

 

Les mer om
Kontakt oss på e-post
Sentralbord: 32 15 05 40


Design, idé og implementering
ØB Byråteam
© Økonomibistand AS