Bestilling - nytt innhold i Kundeportalen

 

Bruk skjemaet nedenfor når dere ønsker å utvide innholdet i deres egen Kundeportal.

Det er ikke behov for å krysse av på den funksjonalitet dere allerede har i bruk, fyll kun ut de nye elementene dere ønsker publisert.


Kontakt oss på e-post
Sentralbord: 32 15 05 40


Design, idé og implementering
ØB Byråteam
© Økonomibistand AS