Elinn - Visma Business: Integrasjon med elektrikernes fagsystem

 

Ofte stilte spørsmål

 

 1. Hvordan bestilles integrasjonen?
 2. Hva er Elinn og hva gjør denne integrasjonen?
  • Elinn er et komplett fagsystem for elektrobransjen. Elinn leveres av Inprog.
  • Integrasjonen overfører automatisk nødvendige data mellom Visma Business og Elinn. Denne integrasjonen leveres av ØkonomiBistand.


 3. Hvordan er arbeidsfordelingen mellom de som kan elektrofaget og regnskapsfører?
  • Grunntanken bak denne integrasjonen er at den som jobber med elektro skal benytte Elinn og at den som jobber med regnskap skal benytte Visma Business. Alt for ofte ser man at integrasjoner ikke gir klare nok skillelinjer mellom fagområder. Denne integrasjonen gjør at regnskapsfører ikke trenger å benytte Elinn og tilsvarende trenger ikke elektroarbeideren benytte Visma Business:
   1. Den som jobber med elektrofaget klargjør for fakturering i Elinn .
   2. Integrasjonen overfører det om skal faktureres til Visma Business.
   3. Fakturering og påfølgende oppfølging (purring, betalingsregistrering, et cetera) skjer fra Visma Business, enten manuelt eller ved hjelp av automatikk.

 4. Hvilke data overføres fra Elinn til Visma Business?
  • Ordrer og ordrelinjer (Det opprettes ny ordre ved hver overføring)
  • Kundeopplysninger (Dette vedlikeholdes i Elinn)
  • Produkter (Kun produkter som er nødvendige for å opprette faktura blir overført til Visma Business. Elinn holder orden på komplett produktregister og priser.)
  • Nødvendige fakturavedlegg
  • Øvrige verdier hentes fra oppsettet i Visma Business. Dette gjelder for eksempel avgift- og bokføringsgruppe. (Denne velges fra det som er angitt som standard i Bedriftsopplysninger så lenge det ikke ligger noe på det enkelte produkt.)


 5. Hvor ofte overføres data?
  • Overføringsfrekvensen bestemmes av Inprog.
  • Dersom en overføring av data feiler vil fakturaunderlaget bli forsøkt overført ti ganger på rad. Dersom fakturaunderlaget av en eller annen grunn ikke lar seg overføre sendes en e-post til kontaktperson der Visma Business benyttes.


 6. Hva trengs av programvare for å benytte denne integrasjonen?
  • Elinn (Ta kontakt med Inprog for mer informasjon)
  • Visma Business (Ta kontakt med din eksisterende Visma-partner, eventuelt ØkonomiBistand for mer informasjon)
   • Med den nye lisensstrukturen er nødvendig VBS tjenerlisens (VBS Server Integration) inkludert. Den gamle lisensmodellen krever anskaffelse av denne lisensen.
   • For å fakturere i Visma Business kreves rettigheter til dette.
  • Integrasjonen er laget slik at det normalt ikke er behov for å gjøre tekniske endringer i operativsystem, brannmur eller lignende. Integrasjonen bestilles her.


 7. Hva koster integrasjonen?
  • Integrasjon mellom Elinn og Visma Business:
   • Oppstart/oppsett kr 1 999,-
   • Pris per måned per bedrift kr 199,-


 8. Hva skjer ved flytting og oppgradering av Visma Business?
  • Ved oppgradering av Visma Business må integrasjonen settes opp på nytt med programfiler som fungerer mot den nye versjonen av Visma Business. Ta kontakt i forkant av oppgradering.
  • Dersom Visma Business-dataene flyttes til ny SQL Server må den sentrale lisensen som styrer selve integrasjonen oppdateres. Ta kontakt i forkant av flytting.


 9. Teknisk informasjon
  • Bruker vbs er opprettet med Moduler = 8388608. Dette må ikke endres. (Dersom vbs tjenerintegrasjon på forhånd er opprettet med annet brukernavn så vil dette bli brukt.)
  • Bruker vbs har fått passord tilsvarende system-brukeren i Visma Business. Dette må ikke endres.
  • Bruker system benyttes som ContextUser for vbs og må ikke endres.
  • Løsningen bruker windowsservicen ØB Integrasjon. Denne er satt opp med samme bruker som windowsservicene til Visma Dokumentsenter og må administreres på samme måte som disse.
  • Løsningen er installert parallelt med Visma Business-installasjonen på applikasjonsserveren
  • Løsningen må rekonfigureres dersom SQL-bruker sa får nytt passord eller løsningen flyttes til ny SQL Server-instans.
  • Løsningen er avhengig av nettilgang for lisenssjekk. Dette er testet på oppsettidspunktet.
  • For å sende eventuelle feilmeldinger forutsettes port 587 til smtp.webhuset.no åpen på applikasjonsserver.


 10. Det virker ikke!

  • Hvis overføringen for dette elektrofirmaet fungert tidligere
   1. Restart windowsservicen ØB Integrasjon som kjører på samme applikasjonsserver som Visma Business. (Kontakt eventuelt driftsansvarlig for å gjøre dette.)
   2. Sjekk at windowsservicen ØB Integrasjon kjører med samme bruker som Visma Dokumentsenter sine windowsservicer. (Kontakt eventuelt driftsansvarlig for å gjøre dette.)
   3. Dersom det er gjort tekniske endringer på serveren, se punktene ovenfor på denne siden.
   4. Sjekk at det ikke er gjort tekniske endringer på serveren som begrenser muligheten for å kommunisere ut over Internett. Data hentes via webservice og løsningen benytter online lisenssjekk.
   5. Integrasjonen er vel ikke oppsagt? :-)
   6. Ta kontakt via dette skjemaet.

  • Hvis overføringen for dette elektrofirmaet ikke har fungert tidligere
   1. Det mangler trolig oppsett. Bestill via dette skjemaet.
   2. Ta kontakt via dette skjemaet.

 

 

 

 

 


Kontakt oss på e-post
Sentralbord: 32 15 05 40


Design, idé og implementering
ØB Byråteam
© Økonomibistand AS